Paris Expedition pulk

Fjærlett pulk som fungerer godt til ekpedisjonsbruk. Hittil kun brukt på én tur på Svalbard, så fortsatt i veldig god stand.